Anonim
Image

"Alla vet att mobilnät fylls med datatrafik genererad av enheter som BlackBerrys, iPhones eller iPad, " sade Rupert Baines, vp för marknadsföring på Bath-baserade picoChip.

Det som är mindre uppenbart är att smartphones skapar problem även om de inte tar emot eller överför data.

"Deras" alltid på "-signalsystem skadar nätverket mer än bara den extra datatrafiken och kan i sig själva räcka för att driva ett nätverk till kollaps, " sa Baines.

n

Med detta i åtanke har picoChip lagt till funktioner i sin picoXcell-kiselplattform för att möta behovet av att stödja ett stort antal smartphones på en femtocell.

Företaget hävdade att en smartSignaling-funktion i sina PC3x3-enheter möjliggör upp till 400 "alltid på" användare på en femtocell.

Det nya chipet har stöd för speciella "sömn" -lägen för handenheter. Handenheter som använder dessa lägen, speciellt Cell_PCH, kräver många färre signalmeddelanden för att "vakna" och övergå till ett helt aktivt tillstånd där data kan överföras, vilket minskar den effektiva efterfrågan på nätverket.

PC3x3-enheterna erbjuder också ytterligare specialiserade kanaler för signalering av information via Common E-DCH och Enhanced Cell_FACH-funktionalitet.