Anonim

"ESL är äntligen verklig", säger professor Steve Levitan, generalordförande för den kommande Design Automation Conference (DAC) i USA i juni. "ESL är riktigt stort och vi måste gå till nya applikationer utöver styrelserna."

Betaversionen av den senaste Spirit Consortium-specifikationen för att enkelt kunna använda IP-block i ESL-designflöden beror på DAC, säger Ralph von Vignau, president för Spirit och chef för NXP Semiconductor, med produkter på marknaden under första kvartalet nästa år .

"Hela branschen skriker efter version 1.4 och vi vet att vi är ett år försenade eftersom OSCI-standardgruppen var ett år för sent med sina transaktionsnivåmodelleringsspecifikationer, " sade han. "SystemC-företagen pressar på att vi ska stänga version 1.4 eftersom de håller tillbaka affärer."

n

NXP ska standardisera version 1.4 för all IP den använder över 12 affärsområden. "Vi har skapat våra egna interna standarder men vi använder dem inte för vi vill ha en industristandard."

Men det är inte komplett. "Vi har varit tvungna att begränsa oss med en grundversion först - hierarkin är inte helt täckt över alla skillnadsvyn, och det finns förslag till lösningar på detta men att lägga till det skulle ta minst sex månader."