Anonim

Producenter av elektrisk och elektronisk utrustning i England och Wales har fram till den 15 mars att ansluta sig till ett godkänt schema för överensstämmelse med WEEE.

"Från och med den 1 juli 2007 kommer producenter av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) att ansvara för att betala för behandling och återvinning av produkter i slutet av deras liv, " sa Liz Parkes, avfallschef vid miljöbyrån.

Som en del av registreringsprocessen kommer producenterna att behöva betala en registreringsavgift till det system för överensstämmelse som de vill gå med i och leverera data om hur mycket elektrisk och elektronisk utrustning de släppte ut på marknaden under 2006.

n

De måste också säga om denna utrustning var för hushållsbruk eller för företag.

Producenter uppmuntras att gå med i efterlevnadssystem som hjälper dem genom att samla in och återvinna produkter på deras vägnar.