Anonim
Infineon planerar 1 miljard dollar för fordon
Image

"Den här nya fab är ett viktigt steg för att fortsätta vår framgångsrika verksamhet med chips för fordons- och industriella kraftapplikationer, " säger Dr Wolfgang Ziebart, VD och koncernchef för Infineon. "Vår kontinuerliga investering i Asien minskar också vår marknadsrisk när det gäller fluktuationer i den amerikanska dollar-till-euro-växelkursen."

Banbrytande för fab är planerat till början av 2005. Upprustning är planerad till 2006. På full kapacitet kommer fab att anställa cirka 1 700 personer.

Stark penetration av elektronik i fordon, liksom den pågående ersättningen av halvledarlösningar för mekaniska komponenter, driver tillväxten på den världsomspännande marknaden för halvledare för fordon.

n

Nu värt över 13 miljarder dollar per år förväntas bilmarknaden av Infineon växa tio procent per år de närmaste åren.