Anonim

Image Japans rättvisekommission (JFTC) har vänt ett beslut om upphör och upphör 2009 som påverkar Qualcomm-licenser i Japan.

Efter ett nioårigt bevisförfarande drog JFTC slutsatsen att Qualcomms bestämmelser om korslicenser och fördragsslutande fördrag som var föremål för upphörande och upphävande bestämmelse inte strider mot japansk antimonopollag.

2010 hade Tokyo High Court utfärdat en uppehåll i JFTC: s upphörande och beslut om upphörande i väntan på detta förfarande. Denna veckas JFTC-beslut, resultatet av en process som innehöll 37 separata utfrågningar, avvisade ett första konstaterande relaterat till korslicensavtal mellan Qualcomm och japanska tillverkare.

n