Anonim

EIT är avsett att hantera EU: s svaghet, jämfört med sina globala konkurrenter, när det gäller att omvandla forskningsresultat till kommersiella möjligheter.

"Vi är ännu inte övertygade om att det finns ett behov av en ny europeisk institution, i den EIT-form som för närvarande föreslås, för att hantera detta problem, " sade utskottet.

En av kommitténs farhågor kring incitament för företag att engagera sig: ”Vår uppfattning är att den strategi de föreslår inte ger europeiska företag incitament de kommer att behöva bli starkt engagerade och därmed göra EIT till en framgång, ” sade Baroness Thomas av Walliswood, ordförande för utskottet.

n

Enligt nuvarande förslag kommer ETI att bestå av sex kunskaps- och innovationssamhällen, som kommer att inrättas 2013. Dessa skulle vara partnerskap mellan privata företag, forskningsorganisationer och högskolor som skulle vara nätverkade tillsammans.

Den totala budgeten för detta beräknas till cirka 2, 4 miljarder euro och utskottet sa att EG har hittills bara gett begränsad information om finansieringen av ETI.