Anonim

Centret är återinkarnationen av Elixent som Panasonics moderbolag, Matsushita, förvärvade förra året.

Elixent grundades 2001 i Bristol som en spin-off från HP Labs. På frågan varför det tog så lång tid att få tekniken in i en produkt, svarade Andy Elms, chef för centrumet: ”Det har gått igenom en ganska standardiserad produktionsprocess. Det första engagemanget var i slutet av 2002 med den första utredningen, och sedan måste den placeras för att passa på Panasonic-processen, och sedan måste den monteras på ett testfordon och när chipet skulle gå in i ett slutsystem produkt, det kräver mycket inköp från olika delar av Panasonic. ”

Centret har fokuserat på audio / visuella applikationer för Elixent-tekniken och den första kommersiella användningen är i en videokamera. Andra grupper inom Panasonic sägs nu följa upp tekniken, inklusive basbandsbehandlingsgruppen och gruppen som tillhandahåller krypteringsalgoritmer för DRM-funktioner i SoCs.

n

Matsushita har en integrerad plattformsstrategi, kallad Uniphier, som gör det möjligt att anpassa en grundläggande chipdesign för användning över ett brett sortiment av produkter.