Anonim

"Efter en kritisk utvärdering av alla våra branscher har vi beslutat att IP-utveckling och licensiering kommer att vara vår kärnverksamhet framöver, " säger Lester Crudele, Santa Clara, Kaliforniens baserade företagets VD och VD, i ett uttalande. "Därför har vi inlett en omstruktureringsplan för att anpassa vårt personalantal och våra utgifter i enlighet därmed."

Transmeta sade att det började den inledande fasen av sin omjustering på fredag ​​genom att minska sin globala arbetskraft med cirka 39 procent, eller 75 anställda, varav de flesta arbetade i företagets tekniska tjänster. Transmeta sa att det också vidtagit de första stegen för att stänga sina försäljnings- och supportkontor i Taiwan och Japan. Under de kommande två kvartalen, när företaget slutför sitt befintliga ingenjörstjänstarbete, sade företaget att det förväntar sig att ytterligare minska sitt personalantal med 25 till 55 personer, beroende på stödnivån som krävs för Microsoft FlexGo-programmet.

Det oroliga IP-företaget har navigerat turbulent vatten under en tid nu. I januari slog chip-giganten Intel Transmeta med en patentkränkningsdräkt som svar på en liknande färg som Transmeta lämnade in oktober. Dessutom led företaget en mängd ekonomiska besvär under 2006 och rapporterade kvartal efter kvartal om minskande vinster och såg tidigare CFO Mark Kent avgå i maj. Förra månaden röstade Transmetas styrelse att ersätta dåvarande VD Arthur Swift med Crudele för att leda företaget med en verkställande direktör som hade ”mer operativ erfarenhet”. Crudeles utnämning trädde i kraft 1 februari.

n